Sayfa Sorumluları

Arş. Gör. Dr. Şule YILMAZ ERTEN

Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr